DATABASE - İlişkisel Veritabanı

İlişkisel Veritabanı (Relational Database): Veritabanındaki veri akışını kontrol etmek ve veri geçerliliğini, doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlamak için farklı tablolar ve alanlar arasındaki benzersiz ilişkilerin tanımlandığı bir veritabanı türü.