Database - Veri Depoları

Veri Depoları: Bir şirketin çeşitli şubelerinde bulunan çoklu veri tabanları ve yerel ve küresel istatistiksel veriler gibi şirketteki karar vericiler için gerekli olan diğer veriler gibi çeşitli kaynaklardan toplanan büyük miktardaki verilerin merkezi bir toplamıdır.