Database - Alanlar

Alan (field): Veritabanlarındaki alan, veritabanının temel yapısıdır ve her tablo bir dizi alandan oluşur ve alan, tümü birden çok satırda veritabanında bulunan verilerin bir değişkenini, özelliğini veya özniteliğini ifade eder.
her alan veya sütundaki mevcut özniteliklerin her biri için farklı değerler alır.