Database - Kayıt

Kayıt (Record): Bir şirketteki çalışan kaydı gibi bir dizi öznitelikle ifade edilen, çalışanın özelliklerini ve yaş, meslek, maaş ve diğer veriler gibi verileri gösteren bir veri tabanı kaydıdır.