Database - SQL

Yapılandırılmış Sorgu Dili 'Structured Query Language' SQL: Sorguda kullanılan çeşitli kriterlere göre belirli verileri sorgulamak ve bunlara erişmek için veritabanlarında kullanılan standart bir dil.