DATABASE - veri yapısı

Bilgisayar biliminde veri yapısı, verimli erişim ve değişiklik sağlayan verilerin organizasyonu, yönetimi ve depolama koordinasyonudur.
Daha doğrusu, bir veri yapısı, bir dizi veri değeri, bunlar arasındaki ilişkiler ve verilere uygulanabilecek işlevler veya işlemlerdir.