Database - meta veri

Meta veriler, diğer verileri tanımlayan verilerdir.