DATABASE - Veri işleme

İstatistikte veya bilgisayar biliminde veri işleme, belirli bir dizi kurala göre yeni bilgiler çıkarmak için veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemler kümesidir.