DATABASE - Röportaj yapmak

Görüşme: Bilimsel araştırma araçlarından biri olarak, araştırmacı (görüşmeyi yapan) ile yanıtlayıcı arasında gerçekleşen bir diyalogdur. Bu diyalog, araştırmacının minimum miktarda katılımcı işbirliğini sağlaması için aralarında uyumlu bir ilişki oluşturarak başlar. Ardından araştırmacı görüşmenin amacını açıklar. Araştırmacı, yanıtlayıcının işbirliği yapmaya hazır olduğunu hissettikten sonra, önceden belirlediği soruları sorarak başlar ve yanıtlayıcının her soruyu yanıtlamasını bekler, sorunun yanlış anlaşıldığını not ederek soruyu açıklığa kavuşturmak veya başka bir şekilde yeniden sormak , ardından yanıtı yanıtlayanın sözleriyle kaydeder ve açıklamayı görüşme sonrasına bırakır.