DATABASE - model

Model: Bir veri madenciliği algoritması uygulamak için hazırlanmış bir tasarımdır ve onu oluşturmak için kullanılan madencilik tekniğinin doğasına bağlı olarak bir keşif modeli, bir sınıflandırma modeli veya bir segmentasyon modeli olabilir.