DATABASE - algoritma

Algoritma, bir problemi çözmek için gereken bir dizi matematiksel, mantıksal ve sıralı adımdır.

Algoritma, onu MS dokuzuncu yüzyılda icat eden bilim adamı Abu Jaafar Muhammed bin Musa Al-Khwarizmi ile ilgili olarak bu adla adlandırılmıştır.

Latince ve Avrupa dillerinde ortak kelime “Algoritma”dır ve başlangıçta anlamı yalnızca üç kombinasyondan oluşan bir algoritma ile sınırlıydı: sıra, seçim ve yineleme.

Serileştirme: Bir algoritma, bir dizi sıralı talimattır, bu talimatlar basit veya aşağıdaki iki tipte olabilir.

Seçim: Bazı problemler basit bir talimat dizisi ile çözülemez.Bazı koşulları test etmeniz ve test sonucuna bakmanız gerekebilir.Sonuç doğruysa sıralı talimatları içeren bir yol izler ve yanlışsa aşağıdaki gibi olur. farklı bir talimat yolu. Bu yönteme karar verme veya seçim denir.

Tekrar: Bazı problemleri çözerken, aynı adım dizisi birkaç kez tekrarlanmalıdır. Buna tekrar denir.

Ek formülasyonlara gerek olmadığı kanıtlanmıştır. Bu üç kombinasyonun kullanılması, algoritmayı anlamayı ve içindeki hataları tespit etmeyi ve değiştirmeyi kolaylaştırır.