DATABASE - Hizmetler

Hizmetler bağımsız birimler değildir, onlara mülkiyet hakkı devredilemez ve üretiminden ayrı olarak ticareti yapılamaz.

Hizmetler üretildiği zaman tüketicilere sunulmuş olmalıdır.

Hizmet üretimi, bir birimin başka bir birimin yararına gerçekleştirebileceği faaliyetlerle sınırlıdır.

Birim, diğer birimin ayni faaliyette bulunabilmesi koşuluyla, özel tüketime üretken hizmet üretebilir.