DATABASE - Not

Not: İncelenen veya araştırılan olguyla ilgili bilgi toplamak için kullanılan bilimsel araştırma araçlarından biridir ve gözlem aracı farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin, araştırmacı araştırma örneklemindeki her bir kişiden eğilimleri, duyguları, görüşleri veya eğilimleri veya araştırmacı tarafından belirlenen herhangi bir davranışı hakkında bir öz rapor göndermesini istediğinde, bireyin kendini gözlemlediği varsayılır. Ancak birey, fark ettiğinin bir kısmını saklayabilir ve arzu edilen davranış sergilemek ya da belirli bir sosyal görünümde görünmek gibi bir nedenden dolayı taklit edebilir ve bu nedenle araştırmacı tatmin olmayabilir ve bunun için uygun olmayabilir. Özellikle bireylerin bazı yaş evrelerinde ya da bazı kişilik özelliklerinde ya da tarafsız bir gözlemciye ihtiyaç duyan bazı takvim programlarında bireyin kendisini gözlemlemesi ile yetinmesidir. Birey bazen davranışlarını fark edemeyebilir ve bu nedenle dışarıdan bir gözlemciye ihtiyaç duyulur.