DATABASE - istatistiksel çıktı

İstatistiksel çıktılar, son kullanıcılar tarafından erişilebilen istatistiksel süreçten çıkarılan sonuçlardır.